header-pattern-bg

Mest lästa

Saeed Gholami Shahbandi

Skolorna och forskarna satsar tillsammans på det digitala lärandet

Lära genom film, virtuell verklighet, ”spelifierad” undervisning, en matteapp, gränsöverskridande programmering, fjärrundervisning, det digitala ledarskapet och datoriserade klassrum. Det är några av de forsknings- och utvecklingsprojekt som är aktuella inom samverkansprojektet FDLIS (Framtidens digitala lärande i skolan) i Halland och nordvästra Skåne.


Läs mer

Forskningsartiklar