header-pattern-bg

Mest lästa

Sven Werner

Vem vaktar etiken när vården blir digital?

För att digitala tjänster ska utformas på bästa sätt är det i dag vanlig att involvera användaren i designprocessen. Men det finns stora etiska utmaningar med detta, särskilt när det handlar om utvecklingen av digitala hälsotjänster. Det blir dessutom allt vanligare att digitala tjänster utformas för känsliga situationer, eller för användare som tillhör utsatta eller sårbara grupper i samhället. Dessa etiska dilemman står i centrum i Susanne Lindbergs doktorsavhandling.

 

Läs mer

Forskningsartiklar