header-pattern-bg

Mest lästa

Saeed Gholami Shahbandi

Virtuella exempel ger lärarstudenter praktisk erfarenhet tidigt

Projektet virtuella case i lärarutbildningen handlar om datorbaserad visualisering av olika autentiska situationer som kan uppstå i läraryrket och som kan upplevas som problematiska eller komplexa för lärare att lösa.

– Vi forskare arbetar tillsammans med tre yrkesverksamma lärare och diskuterar tänkbara situationer som kan uppstå och hur olika problem kan lösas, säger Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik.

 

Läs mer

Forskningsartiklar