header-pattern-bg

Mest lästa

Saeed Gholami Shahbandi

Professorsporträtt: Erfarenheten från att arbeta som sjuksköterska gagnar både undervisning och forskning

Tidigt i yrket som sjuksköterska kom Staffan Karlsson i kontakt med personer med demens. Erfarenheterna har han haft stor nytta av i sin forskning om demensvård och om livssituationen för personer med demenssjukdom och deras närstående.

 

Läs mer

Forskningsartiklar