header-pattern-bg

Professorsporträttet:
etnologen som blev digital

Vid akademisk högtid i slutet av 2016 installerades Magnus Bergquist som ny professor på Högskolan. I Samspels sjunde professorsporträtt berättar han om viljan att förstå andra människor – och om det intressanta med att samarbeta digitalt och innovera tillsammans.

 

Läs mer

Forskningsartiklar