header-pattern-bg

Professorsporträttet: Högskolans första professor i hälsoinnovation

Jens Nygren, professor i hälsoinnovation

I november 2016 utnämndes Jens Nygren till professor vid Högskolan i Halmstad. I Samspels åttonde professorsporträtt berättar han om hur viktigt det är att ta till vara barns och ungdomars kompetens – och hur värdefullt det är att ha med dem i utvecklingen av innovationer.

Hälsofrämjande innovationer som tar stöd av digitala tjänster har stor potential att främja barns och ungdomars hälsa. I Jens Nygrens forskningsprojekt är barnen själva delaktiga i hela innovationsprocessen – från problemformulering, utveckling och design till utvärdering och tillämpning.

– Jag tycker att barn och ungdomar är de viktigaste samhällsmedborgarna. Vi får inte förringa deras förmågor och behov, säger Jens Nygren.

Disputerade inom stamcellsbiologi

2016 utnämndes Jens Nygren till professor i hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad, men hans forskningsintresse har inte alltid varit hälsovetenskap. Jens Nygrens akademiska karriär startade vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet, där han studerade molekylärbiologi på magisternivå.

– Till slut tog böckerna slut och jag ville lära mig mer. Jag förlängde min magisteruppsats till en doktorsavhandling i stamcellsbiologi, enkelt uttryckt, berättar Jens Nygren.

På den tiden var hans forskningsintresse blodbildande stamceller och specifikt vad som gör att dessa kan övergå till cancerbildande celler. ”Studieobjektet” var barn som drabbas av cancer, och forskningsfrågan handlade om hur cancerbildande celler kan undkomma behandling och ligga latent hos barnen för att flera år senare orsaka att cancern kommer tillbaka. 2005 disputerade Jens Nygren på avhandlingen ”Identification of Unique Hematopoietic Stem Cell Properties.”

"Jag ville se nyttan i forskningen och ställa forskningsfrågor formulerade kring varför i stället för vad och hur."
Jens Nygren

Bytte vetenskapligt intresse

Som doktor blev Jens Nygren mer intresserad av barn som drabbas av cancer. Intresset för celler övergick till barnen som drabbas av cancer och deras hälsa och livskvalitet.

– Under tio år hade jag intresserat mig för grundläggande medicinsk forskning, som ofta ligger väldigt långt från tillämpning. Jag saknade att forska mer tillämpat och nära målgruppen. Jag ville se nyttan i forskningen och ställa forskningsfrågor formulerade kring varför i stället för vad och hur, säger Jens Nygren.

Jens Nygren bestämde sig för att byta vetenskapligt intresse, från naturvetenskap till hälsovetenskap, och skrev en ansökan om finansiering till Vetenskapsrådet. Hans ansökan godkändes och han erhöll medel till en femårig forskarsassistentstjänst och tillträdde 2009 som lektor i medicinsk vetenskap vid Högskolan i Halmstad.

Hälsovetenskapliga projekt

För tillfället är Jens Nygren aktiv i flera olika forskningsprojekt, alla med syfte att tillsammans med barn och ungdomar utveckla innovationer som främjar barns hälsa.

– Min syn på barn är att de är betydelsefulla och att de måste involveras i all samhällsutveckling. Vuxna som relaterar till barn utgår ifrån sina egna erfarenheter från när de var unga, men de enda som vet hur det är att vara ung i dag är ju barnen själva. Det är därför jätteviktigt att ha med dem i utvecklingen av innovationer.

Jens Nygren är noga med att poängtera att det är viktigt för honom att forskningen är tillämpningsorienterad, att han har en strävan att förändra och göra skillnad.

– Forskningsprojekt ska inte sluta när forskningen är klar. De ska fortsätta utanför Högskolan, och för att det ska fungera är det avgörande att arbeta med implementeringsplaner och affärsmodeller redan under forskningsprocessen.

Ett exempel på att hans forskning verkligen används är appen Sisom. Appen hjälper barn att bli mer delaktiga i sin egen vård och används i dag på Hallands sjukhus i Halmstad, Skånes universitetssjukhus och Karolinska universitetssjukhuset.

– Sisom underlättar för sjuka barn att i vårdsammanhang uttrycka hur de upplever olika situationer. Sisom kan beskrivas som ett animerat och interaktivt kommunikationsverktyg där barnen gör en virtuell resa och svarar på frågor som dyker upp, säger Jens Nygren. Framgångarna med Sisom har bidragit till nya projekt och samarbeten kring att utveckla digitala hjälpmedel för barns delaktighet i vård, skola och omsorg.

Sisom är en app som underlättar för barn att visa vad de känner. Appen ger barn "en röst" i deras vård. Sisom är utvecklat i samarbete mellan Högskolan i Halmstad och Universitetet i Oslo, med stöd från Barncancerfonden och KK-stiftelsen. Bild: JENS NYGREN

Vill påverka forskningen i samhället

Jens Nygren är den första professorn i hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad. Han upplever utnämningen som ett erkännande av att hans arbete är meningsfullt.

– Jag tycker att vi har kommit långt i att utveckla barn- och ungdomsforskningen på Högskolan i Halmstad. Vi har stora möjligheter att etablera en nationell position inom området barns hälsa och en hållbar uppväxt. En sådan position skapar möjligheter att i större utsträckning påverka vad aktuell forskning om barns hälsa handlar om, och att vara med i att definiera framtida utmaningar och hur de bör hanteras.

Text: HANNA CARMVALL
Toppbild: JOACHIM BRINK