header-pattern-bg

Hur kan innovationens krokiga väg bli rak?

Innovation kan definieras som nya produkter och tjänster som ger ett värde till användaren. Men innovationsprocessen är sällan okomplicerad och de hinder som uppstår längs vägen kräver oftast kompromisser. Men hur och vad måste kompromissas? Ny forskning från Högskolan i Halmstad ger råd till företagare hur de kan hantera och övervinna hinder i innovationsprocessen för att kunna leverera en slutprodukt som inte avviker från de ursprungligt uppsatta målen.

"Jag har undersökt hur företag hanterar osäkerheter i innovationsprocessen"

Sabrina Luthfa Karim

Sabrina Luthfa Karim, doktorand i innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, försvarande framgångsrikt sin avhandling den 13 juni.

– Jag har undersökt hur företag hanterar osäkerheter i innovationsprocessen och vilka aktiviteter de då genomför. Slutsatserna av forskningen har bland annat resulterat i ett antal konkreta rekommendationer för företagen – när de ska kompromissa och när de inte bör göra det.

Två företag har ingått i forskningsstudien: ett i slutfasen av innovationsprocessen och ett som precis har avslutat sin process. Sabrina Luthfa Karim upptäckte att företag tenderar att kompromissa med sina innovationsmål.

– Företagen har med tiden förstått att de inte kan nå upp till de värden som de ursprungligen satte upp som mål.

Företaget försökte ta fram saltresistenta grödor med hög avkastning som skulle kunna odlas där grödor vanligtvis inte växer.

Tre nivåer av kompromisser

Förklaringen är att företagen under innovationsprocessen möter olika sorters utmaningar eller osäkerheter. För att komma vidare måste företagen därför kompromissa eller göra avkall på vissa delar av processen. Detta kan göras genom att förändra produktens funktioner, ändra på händelseförloppet eller kompromissa i affärsrelationer.

Ett exempel på en sådan kompromiss är en åtgärd som ett av företagen som deltog i forskningsstudien har gjort. Företaget försökte ta fram saltresistenta grödor med hög avkastning som skulle kunna odlas där grödor vanligtvis inte växer. Det främsta målet för denna produkt var att säkerställa mer mat för att minska fattigdom och svält i utsatta områden.

– Under utvecklingsprocessen av dessa grödor mötte företaget ett flertal utmaningar och hinder. Detta ledde till att de fick kompromissa med det uppsatta målet att utveckla saltresistenta grödor. I dag koncentrerar de sig på att bara utveckla grödor med hög avkastning vilket påverkar de människor som kunde ha dragit nytta av det ursprungliga innovationsmålet.

Sabrina Luthfa Karim är den tredje att disputera inom innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Bild: PRIVAT

Relationer på gott och ont

Forskningen visar även ett något överraskande resultat:

– Företagen föredrar emellanåt att inte kompromissa, trots att man vet att det kan medföra att man går miste om ett bra avtal. Följaktligen tyder resultaten på att kompromisser som görs inom en affärsrelation tillåter företag att ta fram innovationer utan att avvika från den ursprungliga banan – detta genom att säkerställa tillgång till partnerns resurser och förmågor.

Å andra sidan fann Sabrina Luthfa Karim att kompromisser som inte hade gjorts i affärsrelationen kan påverka företagets förmåga att producera den önskade innovationen eftersom utbytet av partnernas resurser och kompetenser hindras i en dålig relation.

– Förhoppningsvis kommer jag att kunna fortsätta med min forskning för att få ännu bättre förståelse om innovationsprocessens utmaningar, säger Sabrina Luthfa Karim.

Om doktorsavhandlingen

Titel: "The Uncertainty – Embedded Innovation Process – A study of how uncertainty emerges in the innovation process and of how firms address that to create novelty” av Sabrina Luthfa Karim.

Handledare:
Gabriel Baffour Awuah, professor, Högskolan i Halmstad
Mikael Hilmersson, docent, Göteborgs universitet
Klaus Solberg Søilen, professor, Högskolan i Halmstad

Betygsnämnden:
Ulf Andersson, professor, Mälardalens högskola
Jonas Gabrielsson, professor, Högskolan i Halmstad
Tuija Mainela, professor, University of Oulu, Finland

Ersättare:
Mikael Sandberg, professor, Högskolan i Halmstad

Opponent:
Anna Öhrwall Rönnbäck, professor, Luleå tekniska universitet

Disputationen ägde rum vid Högskolan i Halmstad den 13 juni, 2017.

Text: LOUISE WANDEL & IDA FRIDVALL
Toppbild: “THE UNCERTAINTY” MÅLNING AV SABRINA LUTHFA KARIM

"The painting reflects interplay among the actors who carry out the activities, the activities of resources recombination and the resources, which causes uncertainties
to emerge in the innovation process. In this painting, masks represent the actors, their different images of how to handle the process, and conflicts among them. The paths represent the processes, the lines connecting the paths represent the activities, and the rest in different shapes represent resource combination."

Sabrina Luthfa Karim