header-pattern-bg

Viktiga möten och inspiration under årets sommarskola om hälsoinnovation

Del av fokusområde Hälsoinnovation

Rundabordssamtal, ett ”draknäste” och berättelser om anhörigas situation inom hälso- och sjukvården. Det är några av inslagen under den internationella sommarkursen Health Innovation Summer School, HISS, som gavs under förra veckan vid Högskolan i Halmstad. Master- och forskarstudenter från olika ämnesområden har fått möta varandra och under veckan arbetade deltagarna fram förslag på nya sociala hälsoinnovationer.

Det är positivt att studenterna samarbetar över olika ämnesområden och bidrar med olika kompetenser i en kreativ miljö.

Hélène Laurell

Sommarskolan HISS arrangeras för tredje gången och årets tema handlade om att se hälsoinnovation som en process – från idéarbete till implementering inom det komplexa system som hälso- och sjukvården utgör. Deltagarna kommer från olika discipliner, exempelvis omvårdnad, ingenjör/teknik och ekonomi.

– Jag har hört mycket om Högskolan i Halmstad, och eftersom vård och teknik är mitt fält, är HISS intressant för mig, sa Katarina Baudin, doktorand vid Mälardalens Högskola, och lyfter fram fördelen med tvärvetenskapligheten i såväl kursupplägget som bland deltagarna.

– Det är positivt att studenterna samarbetar över olika ämnesområden och bidrar med olika kompetenser i en kreativ miljö. Det är en del av kursen att lära sig samverka över olika gränser. Hälsoinnovation i sig är tvärvetenskapligt, ämnet har så många olika ingångar. Därför innehåller kursen många övergripande föreläsningar, men låter också hälsoinnovation bli praktiskt genom att studenterna jobbar med innovationer ”hands-on”, säger Hélène Laurell, universitetslektor i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad, som ansvarade för kursen.

Hélène Laurell, universitetslektor i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad, ansvarade för kursen.

Kurs under ständig utveckling

Årets kurs ser något annorlunda ut jämfört med tidigare upplagor. Utvecklingen är baserad på tidigare kursdeltagares återkoppling. I år är kursen totalt fem dagar, och bland föreläsarna syntes två representanter för näringslivet. Studenterna fick dessutom mer utrymme att prata om den egna forskningen med varandra, och med professor James Barlow från Imperial College Business School i Storbritannien, som är gästprofessor vid Högskolan i Halmstad.

Master- och forskarstudenterna fick gruppvis presentera sina innovationsförslag under ett ”draknäste”. Juryn bestod av (sittande med start andra från vänster): Hélène Laurell, Högskolan i Halmstad, Sara Nilsson, inkubatorn HighFive, Lena Nordström och Barbro Blom Johnsson, Anhörigföreningen i Halmstad samt Jens Nygren, Högskolan i Halmstad.

– Det är jätteinspirerande att vara här och jag ser fram emot att få lyssna på James Barlow och att diskutera mitt eget avhandlingsprojekt med honom. Det är lätt att jag själv tänker snävt kring mitt forskningsprojekt, jag vill höra vad han tänker om det. Det är bra att få kritiska ögon på den egna forskningen, förutom handledarnas, sa Katarina Baudin.

Professor James Barlow påpekar att det behövs hälsoinnovationer för att klara utmaningarna inom hälso-och sjukvården, men frågan är vilka sorters innovationer som behövs i det nationella vårdsystemet? Inte bara nya mediciner, teknikprylar, appar och AI och datavetenskap, konstaterade han: ”Det finns mer att vinna genom organisatoriska och processförändringar”.

Professor James Barlow föreläste under rubriken Managing innovation in healthcare: why is it such a problem? Presenterade under kursen gjorde även olika forskare från Högskolan i Halmstad: Maya Hoveskog, universitetslektor i industriell organisation, Jens Nygren, professor i hälsoinnovation och ledare för Högskolans profilområde Hälsoinnovation, Deycy Sanchez, universitetslektor i industriell organisation, Pontus Wärnestål, docent i informatik samt Hélène Laurell.

Forskarstudenter och anhöriga i dialog

Studenterna lyssnade dessutom till Anhörigföreningen i Halmstad – som jobbar med att förbättra livsvillkoren för anhöriga oavsett vilken ålder eller diagnos den närstående har – och personer från föreningen var på plats och delade kunskap och perspektiv med studenterna under stora delar av veckan.

Lena Nordström, en av styrelsemedlemmarna i Anhörigföreningen i Halmstad, är för andra gången med och bidrar till sommarkursen.

– Det ger mycket för mig som representant i föreningen att få förmedla vad vi gör, och vi får tillbaka mycket information. Studenterna jobbar enormt fint och ställer många frågor till oss. Det blir också ett tillfälle för föreningen att marknadsföra sig lite gentemot de blivande forskarna, sa Lena Nordström.

Barbro Blom Johnsson, representerade också Anhörigföreningen under kursen.

– En jättebra kurs, den ger mycket energi. Det behövs mycket av det här tvärvetenskapliga tänkesättet, kommenterade hon.

Studenterna skapar en social innovation

Under veckan var studenternas huvuduppdrag att, gruppvis, identifiera ett problem som hade framkommit i samtalen med Anhörigföreningen och utveckla ett förslag på lösning.

– Veckan har varit kul, lite utmanande och mest av allt lärorik. Jag uppskattade verkligen att arbeta med Anhörigföreningen här i Halmstad och att få lyssna till berättelserna. Det gav stort värde både för vårt arbete under veckan, och också lärprocessen, säger Elin Salmiranta, som ska påbörja forskarstudier vid Jönköping University.

Två personer från näringslivet berättade om sitt respektive företags väldigt olika kommersialiseringsresa: Micael Gustafsson, vd för den digitala sömnkliniken Learning to Sleep, och Petronella Gustafsson, vd för Progress me, vars fokus är att stärka självkänslan hos ungdomar som har eller har haft ätstörningar. Det förstnämnda företaget hade en färdig produkt och starka finansiella muskler i teamet när det gick ut på marknaden, och det andra utvecklar i dag produkten i nära samtal med målgruppen med relativt små resurser.

För mig är den här erfarenheten fantastisk.

Luis Fernando Irgang.

Kursen avslutades med att grupperna presenterade innovationsförslag under draknästet-liknande former inför en jury från näringslivet, akademin och föreningen. Studentinkubatorn HighFive stöttade studenterna så att de kunde ”paketera” sina idéer på bästa sätt inför juryn.

Luis Fernando Irgang, som skriver en avhandling inom hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad, rekommenderar fler att gå kursen. Inte minst eftersom den ger en chans att praktisera kunskaper tillsammans med andra studenter:

”James Barlow är en referens inom hälsoinnovationsfältet. Det var otroligt för mig att få träffa honom och diskutera såväl projektarbetet under kursen som min egen forskning”, sa Luis Fernando Irgang (i mitten), doktorand i innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad.

– För mig är den här erfarenheten fantastisk. Vi har haft tillfälle att dela med oss av våra idéer och utvidga våra nätverk och även arbeta med personer från olika områden, med olika bakgrund och idéer. Och under veckan har vi haft chansen att bygga något nytt och föreslå en ny idé för att lösa en social utmaning, säger Luis Fernando Irgang.

Text: KRISTINA RÖRSTRÖM
Bild: DAN BERGMARK och KRISTINA RÖRSTRÖM
Film: IDA FRIDVALL