header-pattern-bg

Agila uppstartsbolag mest innovativa

Del av fokusområde Smarta städer och samhällen

Hallå där, Dulce Gonçalves! Du forskar om digital innovation och disputerade för ett tag sedan. Kan du berätta lite om din forskning?

– Jag har undersökt hur så kallade startup-bolag använder sin agilitet, det vill säga förmåga till rörlighet, för att skapa ett övertag vad gäller digital innovation. Genom att undersöka företagens organisationskultur har jag kunnat se skillnader mellan olika bolag. Alla bolagen visade sig inte ha samma organisatoriska agilitet och innovationsförmåga. De företag som präglas av en agil kultur och använder öppen innovation var mest framgångsrika i sin strävan efter att hålla en hög innovationstakt.

Porträttbild av en person ståendes i ett snöigt landskap.

Dulce Gonçalves forskar om digital innovation och disputerade 25 februari i år.

Du lade fram din licentiatuppsats för lite drygt ett år sedan. Vad har hänt sedan dess?

– Jag har publicerat två vetenskapliga artiklar, och i dem presenterar jag två nya aspekter av organisationers agilitet. För att en organisation ska vara agil behöver den utnyttja olika förmågor i sin digitala innovationsprocess. Jag har identifierat nio olika agilitetsförmågor: agilt ledarskap, agilt medarbetarskap, transparens, anpassningsförmåga, livslångt lärande, medskapande, förmågan att använda digitala verktyg, affärsmodellsinnovation och förmågan att använda ekonomiska investeringar för att främja innovation. I en fördjupad analys blev det tydligt att de nio agilitetsförmågorna bildar fyra organisatoriska mönster för digital innovation: industrialisering, komplettering, exploatering och störning. Det mest effektiva mönstret för digital innovation är störning – digitally disrupting. En organisation som följer det här mönstret rör sig enkelt mellan intern och öppen innovation. De karaktäriseras bland annat av entreprenöriella, mångfacetterade och sociala visioner, en hög grad av samverkan med externa aktörer och ett stort mått av transparens. Utvecklingstakten är hög och lärandet är situationsbaserat.

Hur kan din forskning bidra till samhällsutveckling?

– Min forskning kan hjälpa till att förklara relationen mellan organisationers agilitet och digital innovation. Resultaten kan även utveckla förståelsen för hur de nio agilitetsförmågorna driver den digitala innovationen i olika takt beroende på organisationens agilitet. Förmågorna relaterar till varandra på olika sätt, och för att bygga en organisation som klarar av att hålla hög digital innovationstakt kan ingen uteslutas. Den här kunskapen är viktig för alla som arbetar med organisationers innovation. Min forskning visar hur agilitetsförmågorna är som en organisatorisk värdekedja som rör sig från styrelse och vd till ledare och medarbetare. Kedjan är inte starkare än sin svagaste länk.

Text: CHRISTA AMNELL
Toppbild: iSTOCK, porträttbild: PRIVAT